Opinie na temat języka biblijnego:

 

 

 

 

 

 

Tekst Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej jest zgodny z regułami współczesnego języka polskiego. Korekta tekstu, dokonana elektronicznie, dotyczyła warstwy ortograficznej, fleksyjnej i interpunkcyjnej.

Zastosowano obowiązujące reguły ortograficzne i gramatyczne, starając się jednocześnie zachować piękno języka charakterystycznego dla Pisma Świętego (powtórzenia, inwersje szyku zdaniowego).

Interpunkcja ma na celu uwypuklenie miejsc szczególnie istotnych dla odczytywania tekstu. Wyrazy archaiczne zostały zastąpione ich odpowiednikami we współczesnym języku polskim.

.Korekta nie miała na celu interpretacji merytorycznej tekstu Nowego Testamentu ani konstrukcji przypisów, te bowiem leżą w gestii redakcji

 

  

                                                                                             Edyta Kostrzewa

Magister Filologii Polskiej

 


 

         Uważam, że "Nowy Testament", nad którym miałam okazję pracować przy projekcie uwspółcześnionej "Biblii Gdańskiej", jest napisany poprawną polszczyzną, z zachowaniem obowiązujących zasad polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji. Słownictwo dobrane jest tak, aby bez problemu zrozumiał je współczesny czytelnik. Składnia również jest poprawna, taka, jakiej używa się dziś, i na pewno nie będzie budziła u odbiorców wewnętrznych protestów czy zdziwienia spowodowanych archaicznych brzmieniem - tak jak to czasem bywa w przypadku tekstów biblijnych. Całość skomponowała się na publikację przyjazną dla czytelnika, zapewne będzie łatwo przez niego odbierana. Zarówno wytrawni czytelnicy, jak i całkiem młodzi - zupełnie nawet nieobeznani z "Biblią" - nie powinni mieć problemów z jej zrozumieniem.


                                                                                                                                                                      Alicja Szewczyk

                                                                                                                                                     Magister Filologii Polskiej


 

Dotycząca nowego przekładu Biblii (Nowy Testament)

 

Powyższe tłumaczenie jest zdecydowanie bardziej czytelne dla dzisiejszego odbiorcy od Biblii Gdańskiej. Nie trzeba zastanawiać się nad znaczeniem poszczególnych słów, zwłaszcza, gdy nie miało się wcześniej do czynienia ze starym językiem polskim. Jednakże czasami odnosi się wrażenie wyraźnego zamiaru unowocześniania języka starego przekładu (np. słowa są nowsze, natomiast składnia zdania pozostaje stara). Jest to pierwsze wrażenie przy czytaniu, które zaciera się w miarę czytania, bo czytelnik przyzwyczaja się łatwo do tekstu.Jak przy każdym nowym wydaniu, tak i tutaj – odświeżający duchowo efekt daje przeczytanie dobrze znanych wersetów w „nowej szacie językowej”. – nakłania to czytelnika do rozważenia ponownie treści czytanych fragmentów.

                                                                                                              Ania Filipek


 

Uwspółcześnione tłumaczenie Biblii Gdańskie jest napisane językiem przystępnym dla współczesnego czytelnika - łatwe w czytaniu. Zawiera odsyłacze do tekstów paralelnych, tak bardyo pomocnych w rozmieniu niektórych fragmentów Pisma Świętego. Uważam, że z całą pewnością warto jest kontynuować uwspółcześnianie Biblii Gdańskiej, chociażby dla tego, iż zawiera ona wiele wersetów, których brak w większości pozostałych przekładów Biblii. a które są bardzo istotne dla ludzi szukających Boga, rozjaśniają znaczenie tych wersetów. Ważne jest, aby osoby decydujące się na kupno Biblii miały możliwość wyboru rónież tego włśnie przekładu.

                                                                                                                                                                                                           Agnieszka Odum

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact