Porównanie Biblii

 

Gdańsk 1632 Warszawska 1975 Tysiąclecia 1980 Nowego Świata 1997
...syna swego pierworodnego Mt.1,25. ---nie ma --- ---nie ma --- ---nie ma ---
...kto się gniewa na brata swego bez przyczyny...                       Ew. Mt 5,22 ---nie ma --- ---nie ma --- ---nie ma ---
Ale ten rodzaj nie wychodzi tylko przez modlitwę  i przez post.          Mt. 17,21 ---jest--- ---(jest)--- ---nie ma ---
Przyszedł bowiem Syn człowieczy, aby zbawił to, co byl zginęło.        Mt. 18,11

--- jest ---

--- jest ---

--- Nie ma ---

...który ja będę pić?  i chrztem,którym się ja chrzczę, być ochrzczeni?      Mt. 20,22

---Nie ma---

---Nie ma---

---Nie ma---
Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie. 

Mt. 23,14

---(jest)---

-- Nie ma ---

--- Nie ma ---
...Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny niż miastu onemu...     Mk. 6,11 ---Nie ma --- ---Nie ma--- ---Nie ma---
Jeźli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha!                Mk. 7,16

--- jest ---

--- jest --- --- Nie ma ---
Gdzie robak ich nie umiera, a ogień   nie gaśnie.                       Mk. 9,44

--- jest ---

--- Nie ma ---

--- Nie ma ---

Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.                       Mk. 9,46 --- jest ---

--- Nie ma ---

--- Nie ma ---

Bo jeźli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam upadków.

Mk. 11,26

--- jest ---

 

--- Nie ma ---

 

--- Nie ma ---

 

I wypełniło się Pismo, ktćre mówi: Z złoczyńcami jest policzony.

Mk. 15,28

--- jest ---

--- jest ---

--- Nie ma ---

...a tego nie wiedział Józef i matka jego

Łk 2,43

...jego rodzice ...jego rodzice ...jego rodzice
...ale każdem słowem Bożem

 Łk. 4,4

---Nie ma--- ---Nie ma--- ---Nie ma---
Dwaj będą na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

                        Łk. 17,36

--- jest ---

--- nie ma ---

--- nie ma ---

A musiał im Piłat wypuszać jednego na święto.                       Łk. 23,17

--- jest ---

 

--- (jest) ---

 

--- Nie ma ---

 

...a Bogiem było ono Słowo.

J 1,1

---jest--- ---jest--- ...i słowo był bogiem

...on jednorodzony Syn...   J 1,18

...jednorodzony Bóg ...Jednorodzony Bóg... ...jednorodzony bóg...
...który jest w niebie.       J 3,13 ---Nie ma--- ---Nie ma--- ---Nie ma---
...kto nie wierzy Synowi...  J 3.36 ...kto zaś nie słucha Syna... ...kto zaś nie wierzy Synowi... ...kto jest nieposłuszny Synowi
Albowiem Anioł czasu pewnego zstępowałw sadzawkę i poruszał wodę...                           J 5,4

--- jest ---

--- jest ---

-- Nie ma ---

A Jezus poszedł na górę ...na cudzołóstwie zastaną...Ani ja ciebie potępiam; idźże, a już więcej nie grzesz.                     J 8,1-11

--- jest ---

--- (jest) ---

--- (jest) ---

...wierzyszże w Syna Bożego?    

J 9,35

...Syna Człowieczego? ... Syna Człowieczego? ...Syna Człowieczego?
...iż z owocu biódr jego według ciała miał wzbudzić Chrystus, a posadzić na stolicy jego.                Dz. 2,30 --- nie ma ---

--- nie ma ---

--- nie ma ---

I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć.  A on odpowiedzia-wszy, rzekł:  Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży.  Dz. 8,37

--- jest ---

--- Nie ma ---

--- Nie ma ---

Lecz Syli zdało się tam zostać.

Dz. 15,34

--- jest ---

--- Nie ma --- --- Nie ma ---
Lecz przyszedłszy hetman Lizyjasz z wielką mocą wziął go z rąk naszych. Dz. 24,7 --- jest --- --- Nie ma --- --- Nie ma ---
...nie według ciała chodzą, ale według Ducha

Rz 8,1

--- Nie ma --- --- Nie ma --- --- Nie ma ---
...a jeźli z uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek jużby nie był uczynkiem.                  Rz 11,6 --- Nie ma --- --- Nie ma --- --- Nie ma ---
...nie będziesz fałszywie świadczył... Rz 13,9 --- Nie ma --- --- Nie ma --- --- Nie ma ---

...z ciała jego i  z kości jego.

 Ef 5,30
--- Nie ma --- --- Nie ma --- --- Nie ma ---
...odkupienie przez krew jego, to jest, odpuszczenie grzechów.

Kol. 1,14

--- nie ma ---

--- nie ma ---

--- nie ma ---

...że Bóg objawiony jest w ciele...

I Tm. 3,16

...Ten, Który ... Ten, Który ...On
Albowiem trzéj są, którzy świdczą na niebie: Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzéj jedno są. I J 5,7 --- nie ma --- --- nie ma --- --- nie ma ---
...i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.                            1 J 5,13 --- Nie ma --- --- Nie ma --- --- Nie ma ---
Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni...                      Obj 1,11 -- Nie ma --- -- Nie ma --- -- Nie ma ---

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact